Day: March 20, 2022

Scholarship Sharing

QUY TRÌNH APPLY HỌC BỔNG NHƯ THẾ NÀO? (Phần 2)

Ở phần trước, mình đã giới thiệu về quy trình tán “người yêu”. Bây giờ sẽ là bước hành động của các bạn. Vấn đề đặt ra là lý thuyết đã đủ, vậy thực hành ra sao? Và thậm chí các bạn phải tán cùng một lúc nhiều “người yêu” thì nên quản lý công việc […]

Read More
News Scholarship Sharing

QUY TRÌNH APPLY HỌC BỔNG NHƯ THẾ NÀO? (Phần 1)

Ở phần trước, mình đã giới thiệu cho các bạn một số loại “người yêu” (tức học bổng). Bạn thấy bỏ công sức ra chuẩn bị hồ sơ để gửi đến họ có đáng hay không? Chắc chắn là đáng rồi!!! Nếu các bạn đã nhắm cho mình được “người yêu” học bổng rồi thì […]

Read More
Scholarship Sharing

CÓ NHỮNG LOẠI HỌC BỔNG NÀO?

Ở phần 1: Tại sao mình/bạn cần đi du học?, mình đã liệt kê ra ba lý do thực dụng góp phần thúc đẩy mình đi tìm kiếm học bổng, bên cạnh những lý do khá là cao cả về mặt học thuật. Nếu bạn vẫn thấy chưa thực sự có động lực để tìm kiếm […]

Read More