News

News Posts

Attended MMM’22 – MoViDNN: A Mobile Platform for Evaluating Video Quality Enhancement with Deep Neural Networks

I will be attending MMM’22 Conference (Phu Quoc, Vietnam) from 6 to 10 June. I will present our demo application, namely MoViDNN: A Mobile Platform for Evaluating Video Quality Enhancement with Deep Neural Networks. Authors: Ekrem Çetinkaya (Christian Doppler Laboratory ATHENA, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), Minh Nguyen (Christian Doppler Laboratory ATHENA, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), and Christian Timmerer (Christian Doppler Laboratory ATHENA, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) Abstract: […]

Read More
News

The 1st 8K video dataset for HTTP Adaptive Streaming

Video is dramatically growing in the global Internet traffic. The frame rate (FPS) is more and more, from 24 FPS to 60 or even 120 FPS and more. The video is bigger and bigger; from 240p (426×240) to 4K (3840×2160). Recently, there’s a need for 8K video dataset for testing and comparing different video codecs. […]

Read More
News Posts Video Streaming

What you should know about HTTP Adaptive Streaming?

Video streaming in numbers Video streaming has been growing so fast in global Internet traffic. Its data occupancy in 2017 counted for 77% of global Internet traffic. Cisco estimated that it will reach 82% by the end of 2022. However, viewers still experience video streaming issues like video lagging a.k.a rebuffering or low quality video… […]

Read More
News Scholarship Sharing

QUY TRÌNH APPLY HỌC BỔNG NHƯ THẾ NÀO? (Phần 1)

Ở phần trước, mình đã giới thiệu cho các bạn một số loại “người yêu” (tức học bổng). Bạn thấy bỏ công sức ra chuẩn bị hồ sơ để gửi đến họ có đáng hay không? Chắc chắn là đáng rồi!!! Nếu các bạn đã nhắm cho mình được “người yêu” học bổng rồi thì […]

Read More
News Scholarship Sharing

3 LÝ DO BẠN NÊN ĐI DU HỌC

Trước năm hai đại học, tôi chưa từng có ý định đi du học. Xung quanh tôi chẳng có ai đi du học hay được học bổng cả. Trong khi những người đi du học mà tôi biết thì đều là những người hơn tôi nhiều cái đầu. Thêm vào đó là chẳng có ai […]

Read More