Scholarship Sharing

Scholarship Sharing

POSTDOCTORAL RESEARCHER @ ITEC, Klagenfurt University, Austria

POSTDOCTORAL RESEARCHER (m/f/d)temporary contract, full-timewithin the Horizon Europe project Graph-Massivizer“Massive Graph Processing of Extreme Data for a Sustainable Economy, Society, and Environment”(coordination @ Klagenfurt) at the Faculty for Technical Sciences. The monthly salary for these positions is according to the standard salaries of the Austrian collective agreement. More information can be found here.

Read More
Scholarship Sharing

PREDOC SCIENTIST @ ITEC – Klagenfurt University, Austria

The University of Klagenfurt is pleased to announce the following open position at the Departmentof Information Technology at the Faculty of Technical Sciences, with an expected starting date of 1October 2022: Predoc Scientist (all genders welcome)Level of employment: 75 % (30 hours/week)Minimum salary: € 32,116.- per annum (gross); classification according to collective agreement:B1Limited to: four […]

Read More
Scholarship Sharing

QUY TRÌNH APPLY HỌC BỔNG NHƯ THẾ NÀO? (Phần 2)

Ở phần trước, mình đã giới thiệu về quy trình tán “người yêu”. Bây giờ sẽ là bước hành động của các bạn. Vấn đề đặt ra là lý thuyết đã đủ, vậy thực hành ra sao? Và thậm chí các bạn phải tán cùng một lúc nhiều “người yêu” thì nên quản lý công việc […]

Read More
News Scholarship Sharing

QUY TRÌNH APPLY HỌC BỔNG NHƯ THẾ NÀO? (Phần 1)

Ở phần trước, mình đã giới thiệu cho các bạn một số loại “người yêu” (tức học bổng). Bạn thấy bỏ công sức ra chuẩn bị hồ sơ để gửi đến họ có đáng hay không? Chắc chắn là đáng rồi!!! Nếu các bạn đã nhắm cho mình được “người yêu” học bổng rồi thì […]

Read More
Scholarship Sharing

CÓ NHỮNG LOẠI HỌC BỔNG NÀO?

Ở phần 1: Tại sao mình/bạn cần đi du học?, mình đã liệt kê ra ba lý do thực dụng góp phần thúc đẩy mình đi tìm kiếm học bổng, bên cạnh những lý do khá là cao cả về mặt học thuật. Nếu bạn vẫn thấy chưa thực sự có động lực để tìm kiếm […]

Read More
News Scholarship Sharing

3 LÝ DO BẠN NÊN ĐI DU HỌC

Trước năm hai đại học, tôi chưa từng có ý định đi du học. Xung quanh tôi chẳng có ai đi du học hay được học bổng cả. Trong khi những người đi du học mà tôi biết thì đều là những người hơn tôi nhiều cái đầu. Thêm vào đó là chẳng có ai […]

Read More